ณ ระนอง

งานเสด็จพระแข่งเรือ (อำเภอกระบุรี) จัดในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันแรม 3 ค่ำ เดือน 11 กิจกรรมในงานคือ การแข่งขันเรือพระน้ำ โดยจะมีการนำเรือมาตกแต่งให้สวยงาม และอัญเชิญพระพุทธรูปประดิญฐานในเรือ แล้วแห่ไปตามลำน้ำกระบุรี โดยผ่านบริเวณย่านชุมชน มีการประกวดร้องเพลงเรือ การแข่งเรือ ซึ่งจะเป็นการจัดร่วมระหว่างชาวไทย และชาวพม่า งานจัดบริเวณแม่น้ำกระบุรี ช่วงคอคอดกระ และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระบุรีก็จะจัดให้มีงานมหรสพ ตลอดจนการแสดงต่างๆ ด้วย

งานเปิดเมืองระนองท่องอันดามัน จัดเดือนเมษายน มีกิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การออกร้านของบริษัททัวร์ กีฬาพื้นบ้าน

งานวันครบรอบพระราชทานเมืองระนอง จัดขึ้นในบริเวณสนามหน้าเทศบาลเมือง เป็นงานเปิดเทศกาลของจังหวัดระนอง ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ และท้องทะเล การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การประกวดธิดากาชาด และมีการจำหน่ายอาหารทะเลมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกรับประทาน

งานปิดทองพระถ้ำขยางค์ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (กุมภาพันธ์) ประมาณ 3-7 วัน โดยใช้บริเวณถ้ำพระขยางค์เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนพันธ์ไม้และว่านสมุนไพรที่หายากชนิดต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามีผู้นำมาปลูกไว้ กิจกรรมช่วงกลางคืนมีมหรสพต่างๆ ให้ชม

งานกาหยู กำหนดจัดงานในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยู หรือมะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมนิทรรศการต่างๆ การประกวดพืชผลทางการเกษตรเช่น ประกวดเมล็ดกาหยู และกล้วยเล็บมือนาง มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอาหารทะเลแปรรูปหลายหลากหลาย รวมทั้งมีมหรสพและการแสดงให้ชมตลอดงาน

งานเทศกาลสงกรานต์น้ำแร่ แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์ กำหนดจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเดือนเมษายน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมรดน้ำผู้ใหญ่ ร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (น้ำแร่ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากปากบ่อน้ำแร่ทุกบ่อ ณ สวนสาธารณะรักษะวาริน) ทัวร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 พระเกจิ ในจังหวัดระนอง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสน้ำแร่ร้อนตามศูนย์บริการสุขภาพ และชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของจังหวัด จัดขึ้นภายในบริเวณสวนสาธารณะรักษะวาริน (บ่อน้ำแร่ร้อน) และวัดตโปทาราม ถนนชลระอุ อำเภอเมืองระนอง